Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Informace dodavatelům a odběratelům


Vážení obchodní partneři,


konstatujeme, že respektujeme nařízení přijatá vládou ČR a také obecná doporučení pro zabránění šíření nákazy COVID-19.
Snažíme se neomezovat provoz naší firmy, udržet naši dostupnost a akceschopnost firmy v běžném rozsahu, jako jste zvyklí, budeme i nadále rychle reagovat na vaše potřeby.
Většina omezení, která na nás doléhají, jsou zatím způsobena jen požadavky našich klientů, kde někteří vydali nařízení o omezení vstupu našich pracovníků do jejich prostor. Pokud se jedná pouze o požadavky na použití nadstandardních ochranných pomůcek a dodržování zvýšené hygieny, tato opatření plně respektujeme a nebrání nám pokračovat v servisech, dodávkách, montážích, ve spolupráci.

Dovolujeme si vás tímto upozornit na nově přijaté Preventivní opatření proti šíření koronaviru Covid-19 v naší firmě. Jde o


ZÁKAZ VSTUPU všech osob, mimo zaměstnance firmy a osoby předem schválené vedením firmy, do všech prostor PKS servis spol. s r. o. platný od 25.3.2020.


V případě, že požadujete vydat zboží, volejte na tel. 605 229 183, po domluvě Vám bude zboží přineseno před budovu PKS.
V případě jiného závažného důvodu volejte na tel. 603 518 687

 

Dále konstatujeme, že od počátku března jsme již přijali některá další opatření takto:

  • povinnost nosit roušku nebo náhradu roušky vně i uvnitř budov při kontaktu s další osobou do 2 m
  • všem osobám vstupujícím do objektu firmy PKS servis je měřena teplota bezkontaktním teploměrem.
  • v případě, kdy bude u osoby naměřena tělesná teplota 38°C a vyšší, bude této osobě zakázán vstup do budovy PKS a doporučeno kontaktovat telefonicky zdravotnické zařízení nebo infolinku Státního zdravotního ústavu
  • požadujeme podepsat čestné prohlášení, kde vstupující osoba je povinna upozornit vedení firmy, pokud se pohybovala před méně než třemi týdny ve vyjmenovaných zasažených oblastech dle webu Ministerstva zdravotnictví ČR, kde se v nebezpečné míře vyskytl koronavirus, a dále že se nesetkal(a) s osobami, které mají podezření na nákazu koronavirem nebo osobami, které pobývaly nebo byly v kontaktu s osobami, které pobývaly ve výše uvedených zasažených oblastech nebo osobami, které mají podezření na nákazu koronavirem. Pokud osoba prohlášení nepodepíše, bude této osobě zakázán vstup do budovy PKS

Přejeme Vám pevné zdraví.
za firmu PKS servis spol. s r.o.

Ing. Ladislav Jamroz, jednatel