EU projektyPKS servis - výzkum a vývoj zařízení

PKS servis - výzkum a vývoj zařízení

Název projektu: Pokročilá zařízení pro autonomní mobilní stroje

Reg. číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025266

Název programu podpory: APLIKACE - VÝZVA VIII.

 

Předmětem projektu je rozvinutí možností železného koně v oblasti řízení, senzoriky, silové elektroniky, datové komunikace, dále pak optimalizace tvaru s ohledem na vnitřní elektroniku. Partnerem projektu je Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.