EU projektyRegulace otáček elektromotoru

Regulace otáček elektromotoru

Název projektu: Digitálně řízený systém pohonu s využitím regulace otáček elektromotoru pro přesnou regulaci výkonových parametrů hydrogenerátorů

Reg. číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0023027

Název programu podpory: Inovační vouchery - IV. výzva

 

Cílem projektu je výzkum optimálního nastavení konstant regulátoru pro tlak/průtokovou regulaci konstantního čerpadla a dále ekonomická a technická optimalizace regulačního obvodu s dílčím cílem dosažení nejvyšší přesností regulovaných parametrů, (tlak, průtok a otáčky). Záměrem je získat know-how pro stavbu inovativních otáčkově řízených pohonných jednotek, které budou schopny být plně digitálně řízeny, získat specifické znalosti projektantů a servisních techniků pro digitální regulaci zdroje tlaku a průtoku prostřednictvím optimálního využití objemové a tlakové regulace v hydraulickém systému bez ztrátového škrtícího prvku (např. proporcionálního ventilu) přímo čerpadlem s konstantním objemem, což povede ke snížení energetické náročnosti a ke značnému snížení ztrátového tepla takto používaných pohonných jednotek, tím dojde k úspoře energie, snížení hlučnosti a zvýšení výkonové hustoty převodníku.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.