EU projektyDigitální podnik - PKS

Digitální podnik - PKS

Číslo projektu:                                   CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027572

Název programu podpory:               ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - V. výzva - Digitální podnik

Cílem projektu je pořízení produkčního serveru a výrobního modelu zakázek, včetně další související SW a HW podpory. Projekt ICT zapadá do celkové koncepce rozvoje firmy v rámci digitálního podniku.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.