EU projektyFVE PKS servis spol. s r.o.

FVE PKS servis spol. s r.o.

Název projektu: FVE PKS servis spol. s r.o.

Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0007031

Název programu podpory: Národní plán obnovy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace I. výzva - aktivita a)

 

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.