EU projektyPKS servis - zvýšení produktivity, 2016

PKS servis - zvýšení produktivity, 2016

Název projektu:  PKS servis - zvýšení produktivity - 2016

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006672

Název programu podpory: Technologie – III. výzva

 

Společnost PKS servis spol. s r.o. se od svého vzniku zabývá výrobou, prodejem a servisem hydraulických zařízení. Cílem tohoto projektu je zavedení a rozšíření nové výrobní a servisní technologie ve společnosti, a tím zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti. Záměrem je nákup moderních technologií pro výrobní, servisní i montážní činnost.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.