EU projektyVzdělávání

Vzdělávání

Navazujeme na vzdělávání zaměstnanců společnosti PKS servis spol. s r.o. realizované v rámci evropských dotačních projektů počátkem roku 2019. V říjnu 2019 začínáme realizovat další školící projekt, a to projekt „Podnikové vzdělávání zaměstnanců II – PKS servis spol. s r.o.". Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU.

Charakteristika hlavních cílů projektu:

  • zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce,
  • zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Zaměstnanci se účastní vzdělávacích aktivit řízených interním lektorem nebo externími vzdělávacími zařízeními z oblastí:

  • obecné IT,
  • měkké a manažerské dovednosti,
  • jazykové vzdělávání,
  • účetní, ekonomické a právní kurzy,
  • technické a jiné odborné vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013890
Období realizace: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2021