EU projektyZískání certifikace ISO 3834

Získání certifikace ISO 3834

Název projektu: Využití poradenských služeb potřebných pro získání certifikace ISO 3834

Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_344/0027713

Název programu podpory: Poradenství - Výzva II - Poradenské služby pro MSP

 

Cílem projektu je usilovat o získání certifikátu systému managementu kvality v procesu svařování u nezávislého akreditovaného certifikačního orgánu. Jelikož se jedná o významné strategické rozhodnutí, rozhodl se žadatel využít poradenských služeb externích poradců, kteří firmě PKS servis spol. s r.o. pomůžou zhodnotit aktuální situaci ve firmě a provedou ji celým potřebným procesem tak, aby firma úspěšně získala certifikaci ISO 3834.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.