EU projektyGenderová strategie

Genderová strategie

Pracujeme spolu – genderová rovnováha ve firmách

Nastavení genderových cílů a priorit firmy

  1. Aktualizace základních firemních dokumentů (organizační, pracovní řád) v souladu s užíváním genderově korektního jazyka
  2. Pravidelný sběr a analýza firemních statistik z pohledu genderu – spokojenost zaměstnanců a zaměstnankyň z perspektivy dodržování rovných příležitostí
  3. Motivace rodičů, kteří jsou na MD/RD, k brzkému návratu do firmy
  4. Vytvoření směrnice pro využívání zkrácených pracovních úvazků
  5. Vytvoření nového vnitřního předpisu „Etický kodex" jako základního a výchozího dokumentu pro zabezpečení genderově korektního chování ve firmě obecně
  6. Zdokonalení motivačního systému, který přispívá ke stabilizaci zaměstnanců a zaměstnankyň
  7. Vytvoření nových pravidel pro přijímání zaměstnanců a zaměstnankyň s cílem diversity ve firmě
  8. Jasné vymezení komunikace mezi zaměstnanci a vedením společnosti
  9. Nastavení pravidel pro užívání genderově korektního jazyka ve firemní komunikaci vnitřní i vnější
  10. Zabezpečení důvěry a angažovanosti zaměstnanců a zaměstnankyň jako způsob efektivního řízení změn ve firmě

Dokumenty ke stažení