EU projektyZměna geometrického objemu a otáček čerpadla

Změna geometrického objemu a otáček čerpadla

Název projektu: Digitálně řízený systém pohonu pro změnu geometrického objemu a otáček čerpadla v závislosti na pracovních parametrech

Reg. číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0023026

Název programu podpory: Inovační vouchery - IV. výzva

 

Cílem projektu je výzkum optimálního nastavení konstant regulátoru pro tlak/průtokovou regulaci čerpadla a dále ekonomická a technická optimalizace regulačního obvodu s dílčím cílem dosažení nejvyšší přesností regulovaných parametrů, (tlak, průtok a otáčky). Záměrem je získat know-how pro stavbu inovativních otáčkově řízených pohonných jednotek, které budou schopny být plně digitálně řízeny, získat specifické znalosti projektantů a servisních techniků pro digitální regulaci zdroje tlaku a průtoku.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.