Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

PKS servis - zvyšování firemní produktivity a efektivity

 

dotaceNázev projektu: Využití poradenských služeb pro získání certifikace ISO 3834

Reg. číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_344/0027713

Název programu podpory: Poradenství - Výzva II - Poradenské služby pro MSP

 

Cílem projektu je usilovat o získání certifikátu systému managementu kvality v procesu svařování
u nezávislého akreditovaného certifikačního orgánu. Jelikož se jedná o významné strategické rozhodnutí, rozhodl se žadatel využít poradenských služeb externích poradců, kteří firmě PKS servis spol. s r.o. pomůžou zhodnotit aktuální situaci ve firmě a provedou ji celým potřebným procesem tak, aby firma úspěšně získala certifikaci ISO 3834.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

 

 

dotaceNázev projektu: Pokročilá zařízení pro autonomní mobilní stroje

Reg. číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025266

Název programu podpory: APLIKACE - VÝZVA VIII.

 

Předmětem projektu je rozvinutí možností železného koně v oblasti řízení, senzoriky, silové elektroniky, datové komunikace, dále pak optimalizace tvaru s ohledem na vnitřní elektroniku. Partnerem projektu je Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

 

 

dotace

Název projektu:  PKS servis - zvýšení produktivity - 2016

 

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006672

 

Název programu podpory: Technologie – III. výzva

 

 

Společnost PKS servis spol. s r.o. se od svého vzniku zabývá výrobou, prodejem a servisem hydraulických zařízení. Cílem tohoto projektu je zavedení a rozšíření nové výrobní a servisní technologie ve společnosti, a tím zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti. Záměrem je nákup moderních technologií pro výrobní, servisní i montážní činnost.

 

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

 

 

 

eu dotace

Název projektu: Digitálně řízený systém pohonu pro změnu geometrického objemu a otáček čerpadla v závislosti na pracovních parametrech

Reg. číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0023026

Název programu podpory: Inovační vouchery - IV. výzva

 

Cílem projektu je výzkum optimálního nastavení konstant regulátoru pro tlak/průtokovou regulaci čerpadla a dále ekonomická a technická optimalizace regulačního obvodu s dílčím cílem dosažení nejvyšší přesností regulovaných parametrů, (tlak, průtok a otáčky). Záměrem je získat know-how pro stavbu inovativních otáčkově řízených pohonných jednotek, které budou schopny být plně digitálně řízeny, získat specifické znalosti projektantů a servisních techniků pro digitální regulaci zdroje tlaku a průtoku.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

 

 

dotace

Název projektu: Digitálně řízený systém pohonu s využitím regulace otáček elektromotoru pro přesnou regulaci výkonových parametrů hydrogenerátorů

Reg. číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0023027

Název programu podpory: Inovační vouchery - IV. výzva

 

Cílem projektu je výzkum optimálního nastavení konstant regulátoru pro tlak/průtokovou regulaci konstantního čerpadla a dále ekonomická a technická optimalizace regulačního obvodu s dílčím cílem dosažení nejvyšší přesností regulovaných parametrů, (tlak, průtok a otáčky). Záměrem je získat know-how pro stavbu inovativních otáčkově řízených pohonných jednotek, které budou schopny být plně digitálně řízeny, získat specifické znalosti projektantů a servisních techniků pro digitální regulaci zdroje tlaku a průtoku prostřednictvím optimálního využití objemové a tlakové regulace v hydraulickém systému bez ztrátového škrtícího prvku (např. proporcionálního ventilu) přímo čerpadlem s konstantním objemem, což povede ke snížení energetické náročnosti a ke značnému snížení ztrátového tepla takto používaných pohonných jednotek, tím dojde k úspoře energie, snížení hlučnosti a zvýšení výkonové hustoty převodníku.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

 

 

dotaceNázev projektu: Vývoj a optimalizace tiché hydraulické nádrže se zrychleným vylučováním vzduchu z pracovního média

Reg. číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0023028

Název programu podpory: Inovační vouchery - IV. výzva

 

Cílem projektu je získat know-how pro stavbu tichých hydraulických nádrží se zrychleným vylučováním vzduchu z pracovního média, získat specifické znalosti projektantů a servisních techniků pro konstrukční řešení stavby hydraulických nádrží tak, aby byla omezena hlučnost hydraulického zařízení a byla optimalizována schopnost rychle odebírat tepelnou energii ze zařízení.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.