Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

PNEUMATIKA - membránové čerpadlo pro čerpání důlní vody

membránové čerpadlo

Zařízení pro čerpání vody ze středověkého dolu

Účelem zařízení, resp. celé sestavy (čerpadlo, potrubní rozvody, jímka s kompresorem a jímka na vodu), je získání a využití podzemních vod stávajícího důlního hloubení pro závlahu zeleně v přilehlých zahradách a parcích.

Zařízení slouží k odčerpávání vody ze starověkého dolu hlubokého cca 35 m do podzemní jímky na povrchu v celkové vzdálenosti od místa čerpání cca 80 m a k následnému využití vody na závlahu zeleně v zahradách. K čerpání vody je využito vzduchem poháněné membránové čerpadlo na dně dolu. Hlavním požadavkem pro realizaci projektu bylo, aby se v prostorách dolu, kde se konají prohlídky, nebylo žádné elektrické zařízení, které by mohlo ohrozit návštěvníky. Z toho důvodu bylo přistoupeno namísto elektrického čerpadla k čerpadlu poháněnému vzduchem. Na povrchu v prefabrikované jímce je tak umístěn bezolejový kompresor jako zdroj tlakového vzduchu pro membránové čerpadlo.

Zařízení je navrženo a sestaveno tak, aby pracovalo v nočních hodinách v období turistické sezóny a to v případě, že poklesne hladina v retenční jímce pod stanovenou mez, která je hlídána plováky pro min. a max. hladinu. Řídící jednotka vyhodnocuje stav plováku a podle toho se zařízení zapne/vypne při dosažení limitního stavu, resp. je spínán ventil na kompresoru.

pneumatika schema zapojeni