Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

EU

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II – PKS servis spol. s r.o.

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013890

 

Období realizace: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2021

 

 

V rámci Operačního programu Zaměstnanost realizujeme vzdělávací projekt pro zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zvýšení adaptability starších pracovníků.

 

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.