Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Případová studie: Chladící systém pro zákazníka AQUALAND MORAVIA

Zábavní centrum Aqualand Moravia v Pasohlávkách, které provozuje společnost ŽS REAL, a.s., se rozhodlo využít externího dodavatele a instalovat chladící systém TechnoMist. Tato spolupráce byla realizována na základě zakázky číslo z2018/0514. Cílem projektu bylo ochlazování prostor, kde se návštěvníci v horkém počasí potýkají s potížemi spojenými s vysokými teplotami, jako jsou kolapsy a úžehy.
Celý proces instalace chladícího systému TechnoMist trval 3 dny. Subdodávkou bylo zajištěno přípravy betonových patek sloupů objednatelem. Dodávka celého systému byla realizována do 3 týdnů od objednání.
Instalace chladícího systému TechnoMist byla provedena ve třech oblastech:
1. Ochlazování venkovního prostoru před vchodem k HORNÍM pokladnám.
2. Ochlazování venkovního prostoru před vchodem ke SPODNÍM pokladnám.
3. Ochlazování venkovního prostoru palačinkárny.

Každá z těchto instalací zahrnovala vlastní vysokotlaké čerpadlo pro konkrétní část systému (s odpovídajícím průtokem vody v závislosti na počtu trysek), filtrační systém, ochranu vody před bakteriemi pomocí UV lampy a vysokotlaké rozvody. V některých případech byly instalovány i ventilátory a sloupy.
Následující detaily popisují jednotlivé části projektu:

1. Instalace čerpadla, filtrů a UV lampy do vyvýšeného pódia:
Vysokotlaké potrubí bylo rozvedeno v kopex hadicích zakopané v zemi k dvěma sloupům a jednomu billboardu.
Byly instalovány dva sloupy s ventilátory.
Okraje billboardu byly osazeny dalšími dvěma ventilátory.
Celý systém byl propojen a funkčnost byla ověřena.
Bylo provedeno školení pro obsluhu.

2. Instalace čerpadla, řídící jednotky, filtrů a UV lampy do vnitřních prostor (technického zázemí pokladen):

Vysokotlaké hadice s tryskami byly upevněny na ocelové lanko nad pokladnami.
Chladicí systém byl napojen na digitální časovač s externím teplotním čidlem pro automatické spínání dle potřeby.

3. Instalace čerpadla, filtru, UV jednotky a 1 ventilátoru:

U stánku na výrobu palačinek byl umístěn jeden ventilátor, který ochlazuje prostor a částečně redukuje zápach ze smažení.

Díky chladícímu systému TechnoMist se podařilo zefektivnit chladící procesy v Aqualandu Moravia a zajistit příjemné prostředí pro návštěvníky. Chladicí systém pomáhá snižovat teplotu a minimalizovat zdravotní rizika spojená s vysokými teplotami.