Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Snížení emisí prachu

 

Nezávislý výzkum kvality ovzduší prokázal, že vysokotlaký systém potlačení prašnosti je mnohem efektivnější při snižování emisí prachu než tradiční metoda čištění ulic. Výzkum měřil obsah prachových částic PM10, které znečišťují ovzduší a jsou považované za nebezpečné pro zdraví člověka.

Výzkumná skupina měřila emise prachu před, během a pár hodin po vyčištění. Vzorky emisí prachu byly shromážděny s využitím mobilní laboratoře "Sniffer". Testy byly provedeny s pomocí zametače Snowek vybaveného sadou Dynaset  HPW-DUST proti potlačení prašnosti, dvěma bočními kartáči a vodní pistolí. A také byl instalován tradiční kropící systém.

Testy byly provedeny na třech úsecích stejné délky se zametacím vozem:
•    bez kontroly prašnosti
•    s tradičním kropícím systémem
•    s vysokotlakým systémem potlačení prašnosti

Klíčové výsledky výzkumu kvality vzduchu:
1.    Vysokotlaký systém potlačení prašnosti snižuje více jak o 52 % koncentraci PM10 v porovnání s tradičním nízkotlakým čištěním vozovky.
2.    Koncentrace prachových částic PM10 je o 82 % menší při použití vysokotlakého systému potlačení prašnosti než bez kontroly prašnosti při čištění.
3.    Vzduch je čistší, pokud je při čištění vozovky použit vysokotlaký systém potlačení prašnosti.
4.    Kartáčování vozovky zvyšuje krátkodobě obsah polétavého prachu ve vzduchu.

Výzkum byl proveden  Metropolitní univerzitou aplikovaných věd. 
Kompletní zpráva z výzkumu je dostupná zde.