Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Vzdělávání PKS

dotace

Název projektu:  Vzdělávání PKS

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005435

 

Termín realizace: 1. 2. 2017 – 30. 1. 2019

 

 

V rámci Operačního programu Zaměstnanost realizujeme vzdělávací projekt pro všeobecný personál IT; měkké a manažerské dovednosti; účetní, ekonomické a právní kurzy; technické a jiné odborné vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců tak, aby jejich kvalifikace a kompetence byly v souladu s požadavky na vykonanou práci. Do projektu bude zapojeno celkem 41 žadatelů. Projekt je 85% financován ze zdrojů EU.