Vzdělávání PKS

dotace

Název projektu:  Vzdělávání PKS

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005435

 

Období realizace: 1. 2. 2017 – 30. 1. 2019

 

 

V rámci Operačního programu zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v oblasti obecné IT; měkké a manažerské dovednosti; účetní, ekonomické a právní kurzy; technické a jiné odborné vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 41 zaměstnanců žadatele. Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU.