Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Zkušební zařízení pro pneumatické motory pro výkony do 7,5kW a do 15kW

 

Hydraulický agregát pro zkušební zařízení je rozdělen na dvě části:

1. Část pro záběh pneumatických motorů, jako zdroj energie je použit elektomotor s pístovým čerpadlem s maximálním průtokem 60L/min. s rozsahem otáček 30-210ot/min. Na výstupní hřídeli hydromotoru je snímač otáček a kroutícího momentu, spojka ROTEX pro spojení se zkoušeným pneumatickým motorem.

2. Část, brždění a měření charakteristik pneumatických motorů pomocí mechanické kotoučové brzdy, která je ovládaná hydraulicky pomocí proporcionálního redukčního ventilu. Jako zdroj tlaku pro ovládání mechanické brzdy slouží zubové čerpadlo s elektromotorem. Na hřídel s mechanickou brzdou se nasazujéí pneumatické motory pro zkoušení. Na výstupní hřídeli je snímač otáček a kroutícího momentu, spojka Rotex pro spojení se zkoušeným pneumatickým motorem.

Funkce dodávaného software

Software umožňuje volbu mezi typem zkoušky Záběh nebo Brzdění; Volba typu pneumatického motoru, 6 druhů (typů) uložit do paměti (typ, výkon, jmenovité otáčky, spotřeba vzduchu, tlak vzduchu). Výsledkem měření bude protokol o měření pneumatického motoru, číslo protokolu datum/ pořadové číslo 001 parametry zkoušky a typ se budou pamatovat do další změny.

Pro měření průtoku vzduchu je potřeba zadat rozsah měření (např. 0-400L/min) jako v softwaru pro průtokoměr Rectutest (pamatuje se do další změny); do přívodu vzduchu nutno umístit snímač tlaku.

Více informací a podrobnější obrázky ohledně tohoto zařízení najdete v záložce REFERENCE !!!