Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

 Certifikáty

 

Certifikát systému managementu kvality dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2016 pro projekci, výrobu a servis v oblasti hydrauliky a strojírenství

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016

 

Oznámení o zabezpečení jakosti podle směrnice 2014/34/EU pro výrobu elektromagnetického rozvaděče s typem ochrany pevný závěr „D“

ex etex

Oprávnění k montáži, opravám a rekonstrukcím, revizím a zkouškám vyhrazených tlakových zařízení v rozsahu montáže, opravy a rekonstrukce tlakových nádob stabilních skupin A, B kategorie 1, 2, 3 a 4

certifikát

Oprávnění k montáži a opravě vyhrazených plynových zařízení - plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic a rozvod plynů

Certifikát systému managementu kvality dle požadavků podle ČSN EN ISO9001:2016 zahrnující zabezpečování kvality při svařování podle ČSN EN ISO 3834-2:2022