Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Vzdělávání zaměstnanců společnosti PKS servis spol. s r.o. 

Vzdělávání zaměstnanců společnosti PKS servis spol. s r.o. realizované v rámci projektu "Realizace vzdělávacích aktivit pro zaměstnance společnosti PKS servis spol. s r.o." bylo podporováno z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím tematického Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a z prostředků státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt byl ukončen 31.7.2012 avšak pokračujeme ve vzdělávání i nadále a v současné době je hrazeno z vlastních zdrojů firmy.

Charakteristika hlavních cílů projektu:

  • investicemi do vzdělání docílit vyššího stupně pružnosti organizace, posílit možnost nasazování pracovníků na různé práce a úkoly, které vyžadují rozdílné znalosti a dovednosti;
  • vhodnou kombinací školení, která důsledně vycházejí z analýzy potřeb jednotlivých kategorií zaměstnanců a dosažené kvalifikace jednotlivých pracovníků, umožnit pracovníkům osvojit si odborné znalosti v oborech hydraulika a pneumatika, dovednosti a obecné způsobilosti, které zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce;
  • zařazením školení, která jsou zaměřena na problematiku praktické realizace zákaznické orientace, podnítit zájem všech zaměstnanců o zvyšování kvality služeb a přizpůsobování výrobků zákaznickým potřebám;
  • podpořit budování systému ŘLZ v podmínkách malé organizace.

Stav realizace projektu - ukončeno. V současné době pokračujeme bez dotačních prostředků takto:

  • probíhají jazykové kurzy - angličtina a němčina
  • probíhají školení firemního informačního systému Helios a 3D kreslícího sw Solid Works
  • připravujeme další sérii odborných školení, zaměřených na hydrauliku
  • připravujeme realizaci instalace CRM systému, ke kterému budou provedena další potřebná školení