Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Elektro-hydraulické pohony

 

Elektro-hydraulický systém šachtové pece je koncipován jako otevřený hydraulický okruh s aplikací moderních hydraulických a elektrohydraulických prvků a zařízení klasické koncepce. Parametry hydraulického systému (tlaky a průtoky) jsou řízeny tzv. ventilovou technikou (elektromagnetické rozváděče, tlakové a škrtící ventily). Pro jednotlivá technologická zařízení na peci je použit příslušný hydraulický blok/panel, hydraulicky napojený na centrální zálohovaný zdroj tlakové kapaliny, tvořený regulačními hydrogenerátory, plyno-hydraulickým akumulátorem a nádrží pracovního média s příslušenstvím.

Hydraulické zařízení je složeno z následujících technologických uzlů

 • A – Hydraulický agregát s příslušenstvím
 • B - Hydraulický blok–Klapka chladícího vzduchu
 • C – Hydraulický blok – Spodní šachtový uzávěr
 • D – Hydraulický blok - Výhrabové stoly
 • E - Hydraulický blok - Odlehčovací klapky
 • F - Hydraulický blok - Taster
 • G – Hydraulický blok – dvojčinná klapka
 • H – Hydraulický blok – Horní šachtový uzávěr
 • I – Hydraulický blok – Klapka vážícího zásobníku
 • E – Přímočaré hydromotory
 • J – Potrubní rozvody v tlakové stanici a na konstrukci pece

 

V blízkosti jednotlivých hydraulických bloků na peci jsou instalované elektrické svorkovnice ve standardních pracho – těsných ocelových skříních. Elektrická zařízení na hydraulickém agregátu jsou napojena do elektrického rozváděče vybaveného patřičnými přístroji.