Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Hydraulický agregát 4kW + 1,5kW

Hydraulický agregát je určen dle požadavků objednatele k pohonu 4 přímočarých hydromotorů a 1 rotačního hydromotoru. Hydraulický agregát je určen pro minerální hydraulický olej ISO VG 46 a pro provoz občasný – krátkodobý, protože agregát není vybaven chlazením. Při dlouhodobém provozování pod zátěží hrozí přehřátí agregátu – zničení hydrogenerátoru. 

Na dvou ocelových profilech je umístěna ocelová nádrž o objemu 140 dm3, elektromotor EM1 s držákem hydrogenerátoru HG1. Na víku nádrže je umístěn elektromotor EM2 s držákem hydrogenerátoru, plnící hrdlo se vzduchovým filtrem, odpadní filtr, rozvodný blok s pojistnými ventily osazený hydraulickými zámky, škrtícími ventily a elektromagnetickými rozváděči pro ovládání požadovaných funkcí. Na boku nádrže je stavoznak se zabudovaným teploměrem.

V nádrži pod hladinou oleje jsou umístěny dva zubové hydrogenerátory poháněné elektromotory, které jsou vně nádrže (na víku a na boku nádrže). Na sání hydrogenerátoru jsou namontovány sací filtry s filtrační schopností 90 µm. Sací filtry nejsou za provozu agregátu přístupné. Na výtlačné straně hydrogenerátorů jsou namontovány zpětné ventily do potrubí, které chrání hydrogenerátory před případným zpětným proudem hydraulické kapaliny. Za zpětnými ventily je namontován rozvodný blok s pojistnými ventily. Rozvodný blok je osazen škrtícími ventily, hydraulickými zámky a elektromagnetickými rozváděči. V odpadní větvi je namontován odpadní filtr s filtrační schopností 10 µm, který je umístěn na víku nádrže, a je vybaven optickým indikátorem zanesení filtrační vložky.