Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Hydraulický agregát (HA 100/30/250) - RUS

 

typ HA 100/30/250

je určen k dodávce hydraulického oleje pod provozním tlakem k pohonu manipulačního zařízení nebo jiných zařízení pro které jsou vyhovující technické parametry agregátu. Předmětný výrobek smí být umístěn ve vodorovné poloze na zemi nebo smí být zavěšen za závěsná oka na rámu. V tomto případě musí být zajištěno, že za chodu jeho elektromotoru musí být agregát proti houpání v obou rovinách řádně ukotven. Jeho provoz smí být realizován v důlních nebezpečných atmosférických podmínkách 2 dle ČSN EN 1127-2+A1, s omezením obsahu metanu v atmosféře do hodnoty, stanovené příslušným předpisem v zemi uživatele.

Kompaktní zařízení

Na nádrži s půdorysným rozměrem 633 mm x 460 mm a výšce 580 mm o objemu 100 dm3 jsou umístěny následující prvky:

  • sací filtry s filtrační schopností 60 µm a odpadní filtr (s absolutní filtrací 10 µm) s tlakovou indikací zanesení, plnicí hrdla s odvzdušněním, optický hladinoměr, elektrický spínač minimální hladiny s termostatem, pojistný ventil, inspekční víko
  • ruční rotační čerpadlo s hrubým filtrem a antistatickou hadici pro plnění nádrže pracovní kapalinou

Hlídání teploty a hladiny oleje

Hydraulická nádrž je vybavena termostatem nastaveným od výrobce na 80°C a hladinovým spínačem, nastaveným pro hlídání havarijně nízké hladiny oleje. V případě, že dojde k nárůstu teploty oleje v nádrži nebo k poklesu hladiny oleje v nádrži pod nastavenou hodnotu, nebo při přerušení kabeláže, dojde k havarijnímu zastavení agregátu.

Technická data

  • Celkový instalovaný příkon P = 15 kW
  • Napájecí soustava U = 660 V; 50 Hz
  • Maximální pracovní tlak v obvodu hydrauliky p = 25 MPa
  • Maximální pracovní tlak v obvodu hydromotoru chladiče p = 3 MPa
  • Hmotnost hydraulického agregátu HA 250/30/100 830 kg
  • Hlučnost 91,4 dB(A)