Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Hydraulický agregát (kroková pec) - PAK (10/2014)

 

Hydraulické pohony pro Krokovou pec

Pro všechny hydraulicky ovládané funkce na krokové peci je určen jeden hydraulický agregát, hydraulicky propojený s hydraulickými rozvodnými bloky, osazenými potřebnými hydraulickými a elektro-hydraulickými komponenty. Hydraulické bloky ovládají kinematické a dynamické parametry přímočarých hydromotorů, které jsou funkčně spjaté s  technologickým zařízením pece.

Na krokové peci jsou instalovány následné hydraulické pohony:

  • Tlačka do pece
  • Zdvih krokového mechanismu
  • Pojezd krokového mechanismu
  • Zdvih skluzu

Parametry hydraulického zařízení

 
Celkový instalovaný výkon
Pic = 65 kW
Maximální pracovní tlak v hydraulickém systému
pgmax = 13 MPa
Maximální průtok ze zdroje tlaku  (jedno čerpadlo v činnosti)
Qgmax = 100 dm3min-1
Objem olejové nádrže
Vn = 800 dm3