Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Hydraulický agregát pro mlýn PM 1400

..... je proveden jako kompaktní zařízení, tzn., že na nádrži, v nádrži a jejím bezprostředním okolí jsou umístěny následující prvky:

 • pohonná jednotka se zubovým hydrogenerátorem a elektromotor. Hydrogenerátor dodává tlak pro přítlak a zvedání hydraulických válců.
 • čtyřpozicový blok s odlehčovacím elektromagnetickým rozváděčem a pojistným ventilem
 • elektromagnetické rozvaděče pro přítlak běhounu, hydraulický zámek, pojistný ventil
 • sací filtr s filtrační schopností 60 mikrometrů
 • odpadní filtr s filtrační schopností 10 mikrometrů s indikací zanesení filtrační vložky
 • plnící hrdlo s odvzdušněním, optický hladinoměr, snímač teploty, hladinoměr s termostatem
 • topná spirála 1,25kW
 • odsekávací přisávací ventily
 • hydraulické vakové akumulátory s pojistným blokem a odlehčovacím elektromagnetickým ventilem
 • další nezbytné součásti hydraulického agregátu

 Zubový hydrogenerátor je při rozběhu elektromotoru odlehčen.

Aby hydrogenerátor dodával tlak, je potřeba sepnout cívku odlehčovacího rozvaděče.

Základní parametry agregátu:

 • olejová nádrž o objemu 250 dm3
 • pracovní kapalina - Hydraulický olej HLP ISO VG46
 • stupeň filtrace oleje = 60 μm
 • elektromotor o výkonu P = 11 kW
 • zubový hydrogenerátor - dodávané množství 40 dm3/min
 • pracovní tlak až 160 bar
 • maximální tlak 200 bar
 • topné těleso 1,25 kW
 • akumulátory objem 3x 32 dm3