Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Hydraulický agregát pro testovací zařízení

 

Hydraulický agregát je určen dle požadavků objednatele k pohonu 2 přímočarých hydromotorů, které jsou součástí testovacího zařízení sloužícího k testování životností výrobků pro automobilový průmysl. Hydraulický agregát je určen pro minerální hydraulický olej ISO VG 46.

V okapové vaně je umístěna svařovaná ocelová nádrž o objemu 90 dm3. Na dně nádrže je umístěn kulový kohout, který slouží k servisnímu vypouštění nádrže.

Na víku nádrže jsou umístěny dvě jednotky pohonů, která se skládají ze dvou elektromotorů, které pohání přes hliníkový monoblok (držák čerpadla se spojkou) oběhové zubové čerpadlo (rychloposuv, oběhové chlazení a filtrace) a dvě zubová čerpadla spřažená v tandemu (pohon přímočarých hydromotorů).

Sání čerpadel je opatřeno sacími koši. Na výtlaku čerpadel pro pohon hydromotorů se nacházejí tlakové filtry a zejména pak zpětné ventily, které chrání čerpadla před případnými zpětnými proudy hydraulické kapaliny. Řídicí sestava, která se skládá z připojovacího bloku s pojistnými ventily nastavenými na požadovaný tlak, dále pak směrové rozváděče v základní poloze odlehčené, a paralelně řazené proporcionální pojistné ventily pro řízení síly přítlaku jednotlivých hydromotorů. Tlaková větev oběhové funkce je vybavena zpětným ventilem, pojistným ventile a směrovým rozváděčem, který slouží k přepínání mezí oběhovým chlazením/filtrací a rychloposuvy jednotlivých hydromotorů.

Na víku nádrže se dále nachází plnící hrdlo se vzduchovým filtrem, hladinoměr, odpadní filtr s elektronickým indikátorem zanesením filtrační vložky, dva zazátkované nátrubky sloužící jakou rezerva a víko na kterém se nachází chladicí jednotka.

Na čelní straně nádrže je stavoznak se zabudovaným teploměrem. Na levé straně se nachází dva termostaty. Na pravé straně je držák s namontovaným vzduchovým chladičem, nad který bude v režii objednatele doinstalována elektroskříň s ovládacími prvky.

V okapové vaně je umístěn kapacitní snímač sloužící k indikaci úniku oleje z nádrže do vany.