Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Hydraulický agregát s nerezovým víkem

Hydraulický agregát je určen dle požadavků k pohonu 2 přímočarých hydromotorů. Hydraulický agregát je určen pro minerální hydraulický olej ISO VG 46 a pro provoz občasný – krátkodobý.

Hydraulický agregát tvoří kompaktní celek. Na dvou ocelových profilech "I" je umístěna hliníková nádrž o objemu 30 dm3. Na víku nádrže je umístěn elektromotor s držákem hydrogenerátoru, plnící hrdlo se vzduchovým filtrem, odpadní filtr, rozvodný blok s pojistnými ventily osazený elektromagnetickými rozváděči pro ovládání požadovaných funkcí dle zadání objednatele. Na boku nádrže je stavoznak se zabudovaným teploměrem.

V nádrži pod hladinou oleje jsou umístěn zubový hydrogenerátor poháněný elektromotorem, který je vně nádrže na víku. Na sání hydrogenerátoru je namontován sací filtr. Sací filtr není za provozu agregátu přístupný. Na výtlačné straně hydrogenerátoru je namontován zpětný ventil do potrubí, který chrání hydrogenerátor před případným zpětným proudem hydraulické kapaliny. Za zpětným ventilem je namontován rozvodný blok s pojistným ventilem. Pojistný ventil je z výroby nastaven na svůj provozní tlak a zaplombován proti neoprávněnému zásahu. Rozvodný blok je osazen dvěma elektromagnetickými rozváděči. V odpadní větvi je namontován odpadní filtr, který je umístěn na víku nádrže. Odpadní filtr je vybaven optickým indikátorem zanesení filtrační vložky.