Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Testovacího zařízení na zkoušky vodní pulzací při vysokých teplotách

Testovací zařízení určené pro zkoušení výrobků cyklickým namáháním vnitřním přetlakem. Hlavním využitím je simulace stavů napjatosti zkoušených výrobků co nejpodobněji pravděpodobnému zatěžování v praxi. Základní modul obsahuje vybavení pro testování výrobků tlakovými pulzy sinusového nebo lichoběžníkového tvaru. Zařízení je ovládáno softwarem LabView a regulátorem, který kromě analytické funkce (přesné zobrazení tlaků a průběhů) vyhodnocuje průběh zkoušky statisticky, tj. počet pulzů, hlídání limitů tlaku a ukládání historie s možností vytvářet protokoly, apod.