Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Proplachy a zkoušky

Jsme vybaveni pro profesionální montáže a zkoušení hydraulických agregátů a potrubních rozvodů. Provádíme filtrace a přetěsnění hydraulických agregátů, včetně tlakových zkoušek, proplachu potrubních tras a odběru vzorků olejů s vyhodnocením čistoty.

Nabízíme využití našeho zařízení včetně kvalifikované obsluhy

  • hydraulický agregát pro proplachy potrubí olejem s volitelným průtokem až do 230 L/min při tlaku do 70 bar
  • hydraulický agregát pro proplachy potrubí olejem s volitelným průtokem až do 100 L/min při tlaku do 100 bar
  • vysokotlaký hydraulický agregát pro tlakové zkoušky do tlaku 600 bar, 4 L/min
  • vysokotlaký hydraulický agregát pro tlakové zkoušky do tlaku 200 bar, 6 L/min
  • ruční vysokotlaký hydraulický agregát pro tlakové zkoušky do tlaku 600 bar
  • plnící/filtrační agregát s průtokem 5 / 11 / 35 L/min