Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Smluvní NON-STOP servis

servis hydrauliky ostravaSoučástí nabízených služeb poskytovaných společností PKS servis spol. s r.o. je i smluvní NON-STOP servis. V rámci této služby nabízíme veškeré standardní služby týkající se oprav hydraulických systémů za běžného provozu  a to jak v nočních hodinách, tak o víkendech a státních svátcích. Služba je realizována formou výjezdu k zákazníkovi, ale v požadovaných případech může být dohodnuta realizace servisních úkonů i v dílenských prostorách společnosti  PKS servis spol. s r.o.

Nabídka služeb v kostce:

  • posouzení stavu hydraulických zařízení
  • diagnostika a měření
  • vyhodnocování vzorků oleje a výměna olejů
  • repase přímočarých hydromotorů a vybraných hydraulických prvků
  • repase odstředivých čerpadel ISH Olomouc, Allweiler, Ensival, včetně výměn těsnících elementů a ložisek
  • opravy kompresorů a dmychadel
  • opravy hydraulických rozvodů a pohonů, stavebních strojů, strojů pro údržbu cest a komunikací
  • repase převodovek a strojních celků
  • komplexní záruční i pozáruční servis a poradenství

Na základě smlouvy se zákazníkem je naše standardní reakční doba na servisní událost v rámci Moravskoslezského kraje 3 hod. V případě potřeby a možností jsme schopni zajistit i kratší reakční dobu – v krátké dojezdové vzdálenosti v rámci Ostravy (řešeno konkrétní servisní smlouvou). V případě vzdálenějších destinací je stanovená reakční doba pro servisní události posuzována na základě vzdálenosti a dopravní infrastruktuře. Zákazníkům nabízíme možnost nahlášení poruchy na naší HOT-LINE servisní lince dostupné 24 hodin.

servis hydraulika ostrava

Pro rychlé řešení servisní údálosti u zákazníků se kterými nemáme uzavřený smluvní servis je důležité co nejblíže specifikovat vzniklou závadu/problému. Vaše písemné oznámení servisní události směřujte na pks@pks-servis.cz.

Záruční podmínky:

Záruka na nakupované komponenty je dána zárukou jakou poskytují jednotliví výrobci, vždy však min. 12 měsíců. Záruční podmínky stejně tak i servisní podmínky jsou vždy předmětem jednání v rámci konkrétního případu a zákazníka.