Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

JEDNOÚČELOVÉ STROJE

jednoúčelové stroje celky

Vyvíjíme, vyrábíme a servisujeme jednoúčelové stroje, výrobní a montážní linky automatické i poloautomatické dle přání a potřeb zákazníka. Spolupráce se zákazníkem začíná již od specifikace jeho potřeb, nastínění očekávání a požadavků na zařízení a návrhu na vhodné technologie. Od této fáze zjištění požadavků na zařízení se komunikace se zákazníkem přesouvá k fázi vlastních návrhů a modelaci optimálního řešení automatizace z ekonomického pohledu. Úzká spolupráce a komunikace se zákazníkem pokračuje i během výrobního procesu a testovací fáze zařízení (sestavy).

Výroba a vývoj technicky a technologicky sofistikovaných linek a jednoúčelových strojů je podmíněna i použitím různých technologických operací ovládaných programovým a softwarovým vybavením. Hlavním stavebím kamenem automatizace je práce a manipulace s díly. Tato činnost je podmíněna identifikací, kontrolou, měřením a lokalizací dílů, kde se uplatňují různé měřící přístroje (lasery, kamery...).

Všechny námi navržené a vyrobené strojní celky a jednoúčelové stroje podlehají platným bezpečnostním normám ČR nebo dané cílové země.

jednoúčelový stroj linka

Vyvíjíme, vyrábíme a zajišťujeme:

Automatické výrobní linky

Poloautomatické výrobní linky

Testovací stroje a zařízení

Řídící systémy