Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

PKS servis - zvyšování firemní produktivity a efektivity

                                                                                                                                                            dotace

Název projektu: Digitální podnik - PKS

Reg. číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027572

Název programu podpory: ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - V. výzva - Digitální podnik

 

Cílem projektu je pořízení produkčního serveru a výrobního modelu zakázek, včetně další související SW a HW podpory. Projekt ICT zapadá do celkové koncepce rozvoje firmy v rámci digitálního podniku.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.