Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

VODNÍ MLHA JAKO ÚČINNÁ CLONA PŘED TEPELNÝM ZÁŘENÍM - VÝZKUM VE SPOLUPRÁCI S VŠB-TUO OSTRAVA

 

Ve spolupráci s Vysokou školou Báňskou, Fakultou bezpečnostního inženýrství, jsme se podíleli na zjišťování poklesu hustoty tepelného toku procházejícího různými vodními clonami, resp. kužely vodní mlhy.

Obrazový záznam z termokamery ukazuje nakolik skutečně dokáže vodní mlha odclonit tepelné záření.

Bližší informace naleznete na našem webu www.TechnoMIST.cz, kde budeme průběžně vkládat technické články k částem výzkumu.

Krátký popis k realizovanému výzkumnému projektu již nyní naleznete na našich stránkách s vodní mlhou www.technomist.cz.