Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Využití projektu Innobooster

V rámci projektu Innobooster jsme rozšířili naše obchodní oddělení. Tyto změny šetří náš čas a čas našich zákazníků a umožnují nám snadněji reagovat na změny v odvětví. Zlepšila a zrychlila se průchodnost zakázky firmou. Zkrátil se administrativní čas průchodu dokumentů od přijetí zakázky až po její dokončení. Věříme, že to povede k vyšší spokojenosti zákazníků.
Díky procesním změnám je nové obchodní oddělení schopno rychleji reagovat na změny v odvětví a adaptovat se na nové trendy a požadavky zákazníků. To umožňuje vaší firmě zůstat konkurenceschopnou a využívat nové příležitosti a věnovat se novým technologiím. Innobooster přispívá ke zlepšení faktorů, které ovlivňují práci oddělení, jako jsou komunikace a koordinace práce. Je inovativní a přináší nové myšlenky do práce oddělení. Pomáhá s tvorbou nových produktů nebo služeb a rozšíření podílu na trhu či trzích. Přispívá svým názorem, zda je projekt proveditelný z hlediska technického, finančního a organizačního, zda jsou k dispozici potřebné zdroje a kapacity pro úspěšnou realizaci projektu. Hodnotí, jaký je tržní potenciál projektu a zákazníků a zda je dostatečná poptávka po produktech nebo službách, které nabízíme. Posuzuje, jaký dopad projektu bude mít na trh nebo trhy. Zkoumá, zda projekt zlepší konkurenceschopnost podniku a přinese přidanou hodnotu zákazníkům.
Pokračujeme v přebírání nových zákazníků získaných od našeho obchodního partnera Bosch Rexroth, pro kterého jsme certifikovaným distributorem. Firma Bosch Rexroth je celosvětovým lídrem v oblasti hydrauliky. Tato spolupráce s renomovaným partnerem nám otvírá přístup k novým trhům a zvyšuje povědomí o naší firmě. Se zákazníky Bosch Rexroth navazujeme dlouhodobé obchodní vztahy s potenciálně zajímavými projekty. Získali jsme tímto přístup k zajímavému expertnímu know-how a technickému know-how v oblasti průmyslové hydrauliky. To nám pomáhá lépe porozumět potřebám zákazníků a nabídnout jim přesnější a efektivnější řešení.
Nový pracovník se zapojil do přípravy veletrhu Expo Lesní lom a účasti na něm. Zde jsme prezentovali přídavnou hydrauliku mobilních strojů a zařízení pro výrobu vysokotlaké mlhy pro zlepšování klimatických podmínek pomocí vysokotlaké mlhy nebo snižování prašnosti v prašných provozech. Jeho prezentace na veletrhu nám umožnila ukázat své produkty a navazování kontakty s potenciálními zákazníky, obchodními partnery a odbornou veřejností. Interakce s nimi může vést k novým obchodním příležitostem a posílení naší pozice na trhu.