Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Hydraulický agregát k ovládání ultrazvuku

 

Hydraulický agregát je proveden jako kompaktní zařízení, tzn., že na nádrži (V=70l), v nádrži a jejím bezprostředním okolí jsou umístěny následující prvky:

  • pohonná jednotka se zubovým hydro generátorem, s geometrickým objemem 6,1cm3. Elektromotor 2,2 kW
  • hydraulický blok 4 pozicový DN6 s pojistným ventilem, osazen ventily a manometrem a membránovým akumulátorem
  • 1. pozice osazena směrovým ventilem pro odlehčení hydraulického systému
  • 4.-5. pozice osazena škrtícím ventilem, hydraulickým zámek, směrovým rozvaděčem
  • na výstupu z hydraulického bloku je namontován deskový výměník olej/voda
  • hydraulický agregát dále obsahuje odpadní filtr s filtrační schopností 10 µm s optickou indikací zanesení filtrační vložky
  • nalévací hrdlo s odvzdušněním, stavoznak