Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Hydraulický agregát pro mazání dílů

 

Hydraulický agregát slouží jako zdroj tlakové energie pro rozprašovací trysky pro mazání zasouvacích tyčí.

Zařízení je postaveno na nerezovém šasi s nerezovým krytováním. Spodní část zařízení je tvořena technologií zařízení, kde je umístěna hydraulická nádrž a pohonná jednotka, elektrorozvaděč s řídicím systémem. Horní část je tvořena odnímatelným krytem. Do krytu se zasouvají přes horní blok tyče k mazání. Odejmutí krytu umožní nastavení mazacího tukového proudu z trysek.

Hydraulický agregát je zdrojem tlakové energie, která je přes soustavu řídících ventilů přivedena na trysky, který pak mažou tyče. Mazací tuk je čerpán z nádrže do mazacího prostoru, kde je mazací tuk rozprašován a přebytečný mazací tuk se samovolně vrací zpět do nádrže.

Rozvod pracovní kapaliny – oleje tvoří přesné hydraulické bezešvé pozinkované trubky tažené za studena z materiálu S235. Potrubní rozvody jsou realizovány hydraulickým šroubením dle standardu firmy Waltersheid pomocí zářezného prstenu.

Hadice jsou 2 opletové a teflonové s ocelovým opletem.