Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Hydraulický agregát pro tisk rukopisů

Hydraulický agregát sestává z následujících komponent:

  • hliniková nádrž s nalévacím hrdlem a odvzdušněním, stavoznakem, elektrické spínání hladiny je umistěno na okapové vaně
  • elektromotor o výkonu cc 2kW
  • zubové čerpadlo pro pohon hydraulických prvků o dodávce 9,2l/min a maximálním tlaku 220bar.
  • provozní tlak HA je 140bar (lisovací síla 10tun na každý HV), maximální tlak 150bar
  • na rozvodném bloku je umístěn směrový rozvaděč o světlosti DN6, který je ovláván elektromagnetickými cívkami, hydraulický zámek, škrtící ventil
  • filtrace je zajištena odpadním filtrem s filtracní schopností 10mikrometru, sací filtr s filtracní schopností 50 mikrometru.
  • součástí HA je elektroovládání s tlačítky START / STOP , DOPŘEDU / DOZADU, kontrola hladiny (ovládání pohybu pomocí jeřábového ovladače)
  • minimální a maximální vysunutí lisovacího beranu je hlídáno indukčními spínači