Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Hydraulika pouťových atrakcí

Hydraulické obvody díky pokroku doby lze dnes již najít i v pouťových atrakcích. Díky vlastnostem hydraulických systémů lze atrakce zefekťňovat, odlehčovat a na druhou stranu i snadno transportovat (hydraulicky skládat). Stále častěji je využívána právě hydraulika, která zastane velkou sílu a umožní postavit rozměrnou atrakci během pár minut s minimem lidské námahy.

Stejně tak pohony atrakcí se dnes vyrábějí s hydraulickým pohonem, a to právě díky vlastnostem a schopnostem hydrauliky samotné.