Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Pulzační zařízení (zkušebna)

Zařízení je určeno pro zkoušení výrobků cyklickým namáháním vnitřním přetlakem a vnitřním i vnějším přetlakem. Hlavním využitím je simulace stavů napjatosti zkoušených výrobků co nejpodobněji pravděpodobnému zatěžování v praxi. Zařízení slouží k měření veličin v rámci zařízení. Základní modul obsahuje vybavení pro testování výrobků tlakovými pulzy sinusového nebo lichoběžníkového tvaru. Zařízení je ovládáno softwarem a regulátorem, který kromě analytické funkce (přesné zobrazení tlaků a průběhů) vyhodnocuje průběh zkoušky statisticky, tj. počet pulzů, hlídání limitů tlaku a ukládání historie s možností vytvářet protokoly, apod.

Popis zařízení

První modul zařízení je postaven v nerezovém rámu s modulární hliníkovou nástavbou. Spodní část zařízení tvoří záchytná vana opatřená vypouštěcím kulovým ventilem. Horní část zařízení je otevřená pro lepší odvod vzniklého tepla v zařízení. Boky zařízení tvoří dveře pro přístup k technologiím.

Druhý modul zařízení je postaven taktéž v nerezovém rámu s modulární hliníkovou nástavbou. Spodní část zařízení opět tvoří záchytná vana. Modul navazuje na komoru (místo, pro napojení testovaných dílů) s ovlivnitelnou atmosférou. Komora má v sobě další technologii sekundárního obvodu pro jeho správnou funkci. Teplotní komora pak umožňuje měnit teplotu okolí testovaného dílu nebo většího souboru vzorků. V komoře je indikace úniku pracovní kapaliny pro případ prasknutí testovaného dílu.